THÀNH ĐOÀN NHA TRANG: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT SỐ 26 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Sáng ngày 9-2, Thành đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Nha Trang tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 26 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Tại hội nghị, đồng chí Trần Khắc Thắng ( Phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy) đã phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị quyết; tuyên truyền về chương trình hành động của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết tới các đồng chí thuộc các đoàn cơ sở trực thuộc Thành đoàn Nha Trang.

                                      Đồng chí: Nguyễn Khắc Thắng – Phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy
                                                           phổ biến các nội dung cơ bản của nghị quyết

Sau hội nghị các Đoàn cơ sở sẽ tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên, thanh niên với hình thức phù hợp theo tình hình thực tế của các đơn vị, đồng thời cụ thể hoá bằng các kế hoạch thực hiện với chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ.