Thông báo: Một số lưu ý Về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

Thời gian thi Vòng 1: 8h- 10h ngày 24/3/2020. Sau 10h chốt trên hệ thống.

Hệ thống đăng ký tài khoản sẽ khóa vào lúc 7h50 ngày 24/3/2020 cho đến khi kết thúc cả 2 vòng thi.

Trân trọng!