Bản tin pháp luật tuần 2 tháng 1 năm 2023

CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM THEO LUẬT PHÒNG,

CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

 

1. Mua bán người theo quy định tại Điều 119 và Điều 120 của Bộ luật hình sự năm 1999, Sửa đổi, bổ sung năm 2009 (nay là Điều 150 Tội mua bán người; Điều 151 Tội mua bán người dưới 16 tuổi; Điều 152 Tội đánh tráo người dưới 01 tuổi; Điều 153 Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi; Điều 154 Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người tại Bộ luật hình sự năm 2015, Sửa đổi, bổ sung năm 2017).

2. Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác.

3. Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác hoặc để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 này.

4. Cưỡng bức người khác thực hiện một trong các hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 này.

5. Môi giới để người khác thực hiện một trong các hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 này.

6. Trả thù, đe dọa trả thù nạn nhân, người làm chứng, người tố giác, người tố cáo, người thân thích của họ hoặc người ngăn chặn hành vi quy định tại các khoản này.

7. Lợi dụng hoạt động phòng, chống mua bán người để trục lợi, thực hiện các hành vi trái pháp luật.

8. Cản trở việc tố giác, tố cáo, khai báo và xử lý hành vi quy định tại các khoản này.

9. Kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân.

10. Tiết lộ thông tin về nạn nhân khi chưa có sự đồng ý của họ hoặc người đại diện hợp pháp của nạn nhân.

11. Giả mạo là nạn nhân.

12. Hành vi khác vi phạm các quy định của Luật Phòng, chống mua bán người.

(Điều 3 Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011)