Bản tin pháp luật tuần 2 tháng 9 năm 2023

MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ

PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

(Báo tin, tố giác về hành vi bạo lực gia đình)

 

 

* Địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình bao gồm:

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình;

– Cơ quan Công an, Đồn Biên phòng gần nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình;

– Cơ sở giáo dục nơi người bị bạo lực gia đình là người học;

– Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình;

– Người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình;

– Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

* Việc báo tin, tố giác về hành vi bạo lực gia đình đến địa chỉ nếu trên được thực hiện theo các hình thức sau đây:

– Gọi điện, nhắn tin;

– Gửi đơn, thư;

– Trực tiếp báo tin.

* Sử dụng âm thanh, hình ảnh về hành vi bạo lực gia đình

– Người có âm thanh, hình ảnh về hành vi bạo lực gia đình có quyền cung cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết vụ việc bạo lực gia đình.

– Việc sử dụng âm thanh, hình ảnh về hành vi bạo lực gia đình trong quá trình giải quyết vụ việc bạo lực gia đình và đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, internet phải được sự đồng ý của người bị bạo lực gia đình hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

(Điều 19, Điều 21 Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022,

có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023)