Dịch vụ công trực tuyến

Tiếp nối Chuyên đề “Dịch vụ công trực tuyến”, Chuyên đề tuần này tiếp tục điểm lại các số liệu nổi bật, từ đó nhìn nhận sự thay đổi sau khi các bộ, ngành, địa phương thực hiện để các đơn vị có căn cứ thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu triển khai DVCTT năm 2022.

Ngày 28/9/2022, Liên Hợp Quốc công bố Báo cáo khảo sát xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ điện tử của 193 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Trong đó, Chỉ số Dịch vụ trực tuyến của Việt Nam xếp thứ 76/193 quốc gia, tăng 5 bậc so với năm 2020.

Năm 2022, Liên Hợp Quốc đã thay đổi phương pháp đánh giá Chỉ số Dịch vụ trực tuyến, đánh giá theo 05 nhóm tiêu chí: Khung thể chế, Cung cấp nội dung, Cung cấp dịch vụ, Công nghệ và Tham gia điện tử. Liên Hợp Quốc cũng lần đầu tiên đánh giá về mức độ hoàn thành dịch vụ trực tuyến thay vì chỉ đánh giá có cung cấp dịch vụ trực tuyến. Trong đó, mức độ hoàn thành dịch vụ trực tuyến là khả năng thực hiện toàn bộ giao dịch của dịch vụ trên môi trường mạng hay chỉ thực hiện trực tuyến một phần và người dân vẫn phải hiện diện để hoàn thành hầu hết các giao dịch. Đây cũng là nội dung quy định mới về mức độ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình và một phần trong Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, hiện đã có 14 bộ, ngành, địa phương gửi danh mục DVCTT toàn trình và một phần về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Một số địa phương đã có những sáng kiến, cách làm hay để nâng cao hiệu quả cung cấp DVCTT ( 23 tỉnh đã ban hành văn bản giao chỉ tiêu cho từng cơ quan nhà nước trên địa bàn về tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến; 07 tỉnh ban hành chính sách khuyến khích người dân sử dụng DVCTT như giảm thời gian, chi phí sử dụng dịch vụ).

Báo cáo chuyên đề tuần 45 tiếp tục tổng kết các số liệu của bộ, ngành địa phương trên cả nước, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm triển khai DVCTT của Sở Khoa học và Công nghệ, Tp. Đà Nẵng và tổng kết Báo cáo khảo sát xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ điện tử của 193 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu để các đơn vị có căn cứ nhìn nhận phấn đấu các nội dung cho việc cung cấp thông tin và và dịch vụ công trực tuyến hướng tới mục tiêu cần đạt kết thúc năm nay.

Chi tiết báo cáo xem tại đường link dưới đây.

https://drive.google.com/file/d/1E9zNtIAR7WwpG8aUD4NsCcOJU42kC2aq/view?usp=sharing

nguồn: https://dx.gov.vn/