Infographic: Tài liệu Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban biên tập xin giới thiệu Bộ tài liệu Infographic tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020).

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/tuoi-tre-viet-nam-tu-hao-tien-buoc-duoi-co-dang/infographic-tai-lieu-tuyen-truyen-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam