Ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác thanh niên Việt Nam – Singapore

Trưa 9/2, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, đại diện Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác thanh niên giữa hai nước.

Đại diện Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore trao biên bản ghi nhớ về hợp tác dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Việc ký kết biên bản ghi nhớ được thực hiện giữa đại diện Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam là đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa, Cộng đồng, Thanh niên, Phó Chủ tịch Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore Alvin Tan.

Theo đó, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore đồng ý thúc đẩy các hoạt động phục vụ cộng đồng, phát triển thanh niên và các dự án tăng cường học hỏi của thanh niên hai nước, gồm các nội dung: Tổ chức thực hiện các dự án phục vụ cộng đồng của thanh niên tại hai nước; Thúc đẩy hợp tác giữa thanh niên với các tổ chức hoạt động vì lợi ích cộng đồng và xã hội.

Ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác thanh niên Việt Nam - Singapore ảnh 3
Đại diện Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore ký biên bản ghi nhớ về hợp tác thanh niên hai nước

Đồng thời phát triển mạng lưới và huy động nguồn lực hỗ trợ các dự án thanh niên nhằm mục đích tăng cường năng lực của thanh niên tham gia đóng góp cho xã hội một cách bền vững và có ý nghĩa; Các hoạt động tình nguyện khác được hai bên thống nhất triển khai bằng văn bản.

Một hoặc cả hai bên sẽ lên kế hoạch tổ chức chương trình, hoạt động thanh niên ở mỗi nước. Các kế hoạch tổ chức chương trình bao gồm tài trợ hoạt động, đồng tổ chức các chương trình, cử đoàn tham gia các hoạt động hoặc các hình thức hoạt động khác được hai bên thống nhất bằng văn bản.

Bản ghi nhớ cũng nêu rõ: Các bên sẽ nỗ lực tăng cường hợp tác thanh niên trong khuôn khổ song phương và đa phương thông qua các hoạt động như: Mời nước đối tác tham gia các sự kiện quốc tế ở mỗi nước như diễn đàn thanh niên, hội nghị về các vấn đề thanh niên, trại thanh niên, các hội thảo về lãnh đạo trẻ và tình nguyện, doanh nhân trẻ và khởi nghiệp cũng như các sự kiện văn hóa thể thao dành cho thanh niên; Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, tham vấn lẫn nhau và hợp tác trên các diễn đàn thanh niên đa phương quốc tế; Các lĩnh vực khác liên quan đến hoạt động thanh niên được hai bên đồng ý bằng văn bản.

Các bên sẽ nỗ lực tăng cường trao đổi thông tin về chính sách và hoạt động thanh niên, trao đổi kinh nghiệm trong tham mưu, xây dựng và thực thi các chính sách và luật pháp liên quan đến thanh niên bao gồm trao đổi tài liệu, ấn phẩm và phim ảnh liên quan đến thanh niên.

Bản ghi nhớ giữa Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ có giá trị cho đến ngày 8/2/2028. Bản ghi nhớ trên sẽ thay thế Bản ghi nhớ về hợp tác trên lĩnh vực thanh niên được Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên quốc gia Singapore ký kết tại Việt Nam ngày 18/4/2017.

Nguồn: doanthanhnien.vn