NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM TRONG CHỈ THỊ 01

Những điều Nên làm trong chỉ thị 01: Xung kích; Trách nhiệm; Gương mẫu; Trung thực; Sáng tạo; Thân thiện; Thường xuyên học tập; Tích cực rèn luyện kỹ năng

Để cụ thể hóa Chỉ thị 01- CT/TWĐTN, BTV Thành đoàn Nha Trang thường xuyên tổ chức và chỉ đạo sinh hoạt những điều cán bộ Đoàn nên làm và không nên làm trong các cuộc họp Ban chấp hành, BTV, các buổi sinh hoạt chi đoàn; phát động đoàn viên thanh niên tham gia giám sát thường xuyên việc thực hiện. Bên cạnh đó, Thành đoàn cụ thể hóa những điều cán bộ Đoàn nên làm và không nên làm vào nội dung tác phong cán bộ Đoàn, lề lối làm việc của tổ chức Đoàn các cấp.

Để đánh giá khách quan việc thực hiện chỉ thị, BTV Thành đoàn Nha Trang áp dụng biện pháp xây dựng các tiêu chí cán bộ Đoàn cần có trong thực hiện lề lối làm việc gắn với phát huy dân chủ trong thanh niên. Thành đoàn cụ thể việc phát huy dân chủ của cán bộ Đoàn thông qua tổ chức các hội nghị, diễn đàn, các kênh thông tin, mạng xã hội… có sự lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp ý kiến và xây dựng kế hoạch công tác đáp ứng với nhu cầu thực tiễn của thanh niên. Trong những năm qua, Thường trực Thành đoàn đã phát động trong cán bộ Đoàn đăng ký thực hiện Chỉ thị 01 theo nội dung bắt buộc như: Mỗi tuần làm thêm ngoài giờ hành chính ít nhất 1 giờ cho công việc của Đoàn; mỗi tháng phải tham dự ít nhất 2 hoạt động tình nguyện của thanh niên; tham dự hội họp đầy đủ và bảo đảm giờ theo quy định; hạn chế rượu, bia và tuyệt đối không uống rượu, bia trong giờ làm việc, vào các buổi trưa; thực hiện việc cưới, hỏi văn minh, tiết kiệm…

Khối thanh niên CNVC – LLVT tiến hành lắp ráp và trao tặng Công trình thanh niên Khu vui chơi cho thiếu nhi tại trường Tiểu học Phước Đồng

 

Khối thanh niên CNVC – LLVT tổ chức chương trình Hành Quân xanh – Kỳ Nghỉ Hồng tại Tà Gộc – Khánh Thượng – Khánh Vĩnh

 

Thành đoàn tổ chức các hoạt động Biển đảo: trao cờ và túi thuốc cho ngư dân tại Đảo Bích Đầm

Thành đoàn tổ chức các hoạt động Biển đảo: Tặng quà và tuyên truyền răng miệng cho các học sinh tại Đảo Bích Đầm

Xác định Chỉ thị 01 là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn các cấp, BTV Thành đoàn còn đưa các nội dung thực hiện vào giao ước thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó làm cơ sở đánh giá chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong toàn thành phố. Thành đoàn cũng chú trọng đổi mới hình thức, nội dung thực hiện chỉ thị cho phù hợp tình hình của các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc với bảng tiêu chí đánh giá thi đua thực hiện công tác hàng năm; mặt khác chỉ đạo trực tiếp các cơ sở Đoàn tổ chức lớp tập huấn ngắn hạn, hội thi, hội trại, sinh hoạt chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn; tạo nhiều sân chơi cho đội ngũ cán bộ Đoàn được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành qua các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm, giao lưu sinh hoạt và học tập; góp phần cung cấp lực lượng cán bộ Đoàn kế thừa “vừa hồng, vừa chuyên”.

Các câu lạc bộ học tập tại các trường

Câu lạc bộ kỹ năng Sao Mai Xanh – Vĩnh Trường

Các tổ chức Đoàn trực thuộc Thành đoàn Nha Trang cũng đã thực hiện tốt chỉ thị với những cách làm mới và sáng tạo. Mỗi bí thư, phó bí thư Đoàn đều chủ động đăng ký đảm nhận, tham gia các phần việc thanh niên tình nguyện, mỗi tuần làm thêm ít nhất 3 giờ tình nguyện cho công việc của Đoàn (ngoài giờ hành chính); đăng ký việc phát ngôn trong nói và viết phải luôn cẩn trọng và đúng nội dung cương lĩnh chính trị, điều lệ, nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Đoàn và pháp luật của Nhà nước; đăng ký về chuẩn mực, đạo đức lối sống, trong cách ứng xử phải có văn hóa, văn minh… Qua đó, mỗi cá nhân đều mạnh dạn nhận xét, đánh giá quá trình tu dưỡng, rèn luyện của bản thân và trong công tác tự phê bình và phê bình trước tập thể, khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm.

Các xã, phường triển khai mô hình Thanh niên tiên phong trong cải cách hành chính, xử lý hồ sơ hành chính trên dịch vụ công

Có thể nói, việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01-CT/ TWĐTN của BTV Trung ương Đoàn của Thành đoàn Nha Trang đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ Đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 

.