TÂN CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HOÀ

Ngày 22/02, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hoà tổ chức Hội nghị Uỷ ban Hội kiện toàn các chức danh. Các anh Nguyễn Khắc Duy – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Hội, Phan Hữu Chính – Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội, Nguyễn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, 100% thành viên Uỷ ban Hội có mặt thống nhất hiệp thương anh Trần Anh Tuấn – Bí thư Tỉnh đoàn tham gia Uỷ ban Hội, Ban Thư ký và hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hoà khoá VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (thay anh Bùi Hoài Nam đã chuyển công tác khác).
Anh Trần Anh Tuấn sinh năm 1986, quên quán thị xã Ninh Hoà, trình độ chuyên môn thạc sỹ Tài chính – Kế toán, cao cấp lý luận chính trị. Anh Trần Anh Tuấn được chuẩn y Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hoà theo Quyết định số 2863 ngày 22/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.