Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về bảo tồn rùa biển

Sáng 28/2 tại hội trường Thành đoàn Nha Trang, Ban quản lý vịnh Nha Trang phối hợp với Thành đoàn Nha Trang tuyên truyền tới các Đoàn viên về các loài rùa biển, đặc tính và tình hình thực trạng của các loài rùa biển ở Nha Trang, qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho Đoàn viên về bảo vệ rùa biển.