TẬP HUẤN PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS CHO 200 ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM 2022

Nhằm cung cấp kiến thức về phòng chống HIV/AIDS, nâng cao nhận thức, tăng cường ý thức thay đổi hành vi có hại, duy trì hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV đến đoàn viên thanh niên. Ngày 30/9 Thành đoàn Nha Trang tổ chức tập huấn phòng, chống HIV/AIDS cho ĐVTN trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Lớp tập huấn đã được nghe Bác sĩ Tôn Thất Toàn – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa đã phổ biến những kiến thức về tình hình bệnh HIV/AIDS trên thế giới, cũng như ở Việt Nam; kiến thức phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và một số kỹ năng truyền thông phòng, chống HIV/AIDS; từ đó nâng cao trách nhiệm của giới trẻ trước hiểm hoạ này, cùng chung tay với cộng đồng giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS và có cái nhìn thân thiện với những người nhiễm HIV/AIDS.

Bác sĩ Tôn Thất Toàn – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa Báo cáo viên lớp tập huấn

Qua buổi tập huấn các bạn đoàn viên thanh niên sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tổ chức thực hiện truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương của mình nói riêng và tại cộng đồng nói chung, góp phần cùng các ngành, các cấp thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống HIV/AIDS.