Thông báo: Đăng ký tài khoản tham gia thi Tìm hiểu Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

hình cuộc thi

Ban Tổ chức cuộc thi trân trọng thông báo: Các cơ sở đoàn triển khai cho toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên đơn vị đăng ký tài khoản và tham gia thi thử Tìm hiểu Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sáng thứ 7 vẫn thi bình thường theo lịch.

Link: https://thanhdoannhatrang.org.vn/tim-hieu-lich-su-doan-thanh-nien/

Trân trọng cảm ơn!