NHA TRANG: LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GÂY QUỸ VẮC XIN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Sáng nay, ngày 29/6 Ban Thường vụ Thành đoàn Nha Trang đã tiến hành Lễ ký kết chương trình phối hợp gây quỹ vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Cam Ranh. Tại buổi lễ đồng chí Phạm Ngọc Thạch – Bí thư Thành đoàn Nha Trang và ông Nguyễn Đức Trung – Trưởng phòng KHCN, Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Cam Ranh đã thông qua và ký kết một số nội dung trong chương trình phối hợp. Hai bên nhất trí cao các phương pháp và hoạt động gây quỹ phục vụ việc xây dựng phong trào “Ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống Covid” do Chính phủ phát động.

Đồng chí Phạm Ngọc Thạch – Bí thư Thành đoàn Nha Trang và ông Nguyễn Đức Trung – Trưởng phòng KHCN, Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Cam Ranh ký kết chương trình phối hợp.

Những ngày qua, trên cả nước, nhiều tập thể, đơn vị, cá nhân…đã nhiệt tình tham gia ủng hộ, đóng góp vào Quỹ vắc xin do Chính phủ phát động. Có thể thấy từ vùng núi tới đồng bằng, miền biển; từ thành thị tới nông thôn, vùng sâu vùng xa; từ trong nước đến ngoài nước, người dân Việt Nam đã tự nguyện góp một phần sức lực, vật chất của mình cho công tác phòng chống dịch bệnh. Với những việc làm, ý nghĩa đó, tuổi trẻ thành phố Nha Trang sẽ cùng chung tay với cả nước tham gia và hưởng ứng nhiệt tình hoạt động gây quỹ, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác phòng, chống dịch bệnh./.